RODO to kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także w celu uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej Evidence Based Supplementation odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja  na stronie internetowej Evidence Based Supplementation szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej Evidence Based Supplementation jest Administrator Strony Internetowej Lidia Małczak.

Dokumenty do pobrania: