Polityki Plików ”Cookies” Strony internetowej Evidence Based Supplementation

Pobierz PDF:

Spis treści:

1. Informacje ogólne

1.1. Witryna www.evidencebasedsupplementation.com używa Plików „cookies” zbierających dane o Użytkownikach Witryny.

1.2. Witryna www.evidencebasedsupplementation.com spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie Plików „cookies” oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania informacji w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

1.3. Zgodnie z postanowieniami RODO niniejsza Polityka Plików “Cookies” wypełniając obowiązek informacyjny szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych zbieranych przez pliki “Cookies” podczas przeglądania przez Użutkowników Witryny internetowej www.evidencebasedsupplementation.com.

1.4. Polityka Plików “Cookies” Strony internetowej Evidence Based Supplementation, umieszczona jest nieprzerwanie na stronie internetowej Evidence Based Supplementation pod adresem www.evidencebasedsupplementation.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści. Polityka Plików “Cookies” jest również udostępniana Subskrybentom przed zapisaniem się do Biuletynu.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejsza Polityka Prywatności oznaczają:

2.1. Witryna – Strona internetowa – prowadzony pod adresem http://www.evidencebasedsupplementation.com przez Lidię Małczak

2.2. Strona (Podstrona) – element składowy Witryny, posiadający własny, unikatowy adres zawierający w pierwszym członie nazwę domeny oraz bezpośrednio po niej następujący znak / (ukośnik, slash) i odpowiedni ciąg liter i/lub cyfr. Przykładem tego jest właśnie podstrona na której się obecnie znajdujemy.

2.3. Administrator Witryny Internetowej – usługodawca, właściciel Witryny internetowej, w niniejszej polityce prywatności właściciel Strony internetowej Evidence Based Supplementation.

2.4. RODO – kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także w celu uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę.

2.6. Przetwarzanie Plików “Cookies” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na zebranych plikach “cookies” w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.7. Pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu Użytkownika umożliwiające rozpoznanie urządzenia podczas ponownego połączenia z witryną, tzn. ułatwiające korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Są odczytywane przez oprogramowanie serwera który je stworzył, a także przez oprogramowania serwerów należące do podmiotów, z których usług korzysta Witryna www.evidencebasedsupplementation.com (np. Facebook, Google).

2.8. Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty współpracujące i dostarczające usługi związane z funkcjonowaniem Witryny i Sklepu internetowego www.evidencebasedsupplementation.com:

2.8.1. Google/You Tube – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne

            Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2.8.2. Facebook/Instagram – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne

            Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2.8.3. OVH, Hostinger.com – firmy hostingowe

            Polityka prywatności OVH: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

            Polityka prywatności Hostinger.com: https://www.hostinger.com/privacy-policy

2.8.4. WordPress – dostawca oprogramowania

            Polityka prywatności WordPress: https://automattic.com/privacy/  

2.9. Subskrybent – każda osoba fizyczna zapisana do Biuletynu.

3. Informacje gromadzone przy użyciu plików „cookies”

3.1. Gromadzone informacje dotyczą:

3.1.1. adresu IP,

3.1.2. typu wykorzystywanej przeglądarki,

3.1.3. języka,

3.1.4. rodzaju systemu operacyjnego,

3.1.5. dostawcy usług internetowych,

3.1.6. informacji o czasie i dacie połączenie oraz lokalizacji urządzenia,

3.1.7. informacji identyfikujących użytkownika, przesyłanych do Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3.1.8. informacji o preferencjach Użytkownika.

3.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny www.evidencebasedsupplementation.com, aby zapewnić dostosowaną do potrzeb Użytkownika, efektywną nawigację.

3.3. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

4. Pliki "Cookies" wykorzystywane na stronie evidencebasedsupplementation.com

4.1. W Witrynie www.evidencebasedsupplementation.com wykorzystujemy Pliki „cookies”

4.1.1. „niezbędne” Pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie korzystanie z Witryny Evidence Based Supplementation, np. uwierzytelniające Pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

4.1.2. Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

4.1.3. „wydajnościowe” Pliki „cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Podstron Witryny,

4.1.4. „funkcjonalne” Pliki „cookies” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu geograficznego, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej,

4.1.5. „reklamowe” Pliki „cookies” umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

4.2. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczenia zgromadzonych danych dostępne są na stronie: Google Analytics – zabezpieczanie danych https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. Przetwarzanie Plików "Cookies"

5.1. Ochrona Plików “Cookies” na Stronie Internetowej Evidence Based Supplementation odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja na stronie internetowej Evidence Based Supplementation szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

5.2. Strona Internetowa Evidence Based Supplementation pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach:

5.2.1. na wszystkich podstronach poprzez gromadzenie plików “cookies”; każdorazowe wejście na stronę skutkuje zapisaniem na serwerze spseudonimizowanych informacji: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i  przeglądarce internetowej.

6. Włączanie, wyłączanie i usuwanie plików "Cookies"

6.1. Użytkownik zawsze ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

6.2. Informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na stronach:

6.2.1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

6.2.2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

6.2.3. Internet Explorer/ Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

6.2.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

6.2.5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6.2.6. Przeglądarka Chrome w systemie Android dla urządzeń mobilnych:   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

6.2.7. Przeglądarka Safari – system iOS dla urządzeń mobilnych:          https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

7. Administrator Plików "Cookies"

7.1. Administratorem Plików “Cookies” na Stronie Internetowej Evidence Based Supplementation jest Lidia Małczak.

7.2. Dane teleadresowe umożliwiające Użytkownikowi kontakt z Administratorem Plików “Cookies”: adres pocztowy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; numer telefonu: tel.: +48 787 656 850; adres poczty elektronicznej: lidia.malczak@gmail.com

7.3. Usługodawca jest Administratorem Plików “Cookies” zgromadzonych o Użytkownikach którzy zaakceptowali zbieranie plików “Cookies”. 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Niniejszej Polityce Plików “Cookies”. Wszelkie zmiany Polityki Plików “Cookies” wchodzą w życie w  odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich zamieszczenia i opublikowania.

8.2. Zmieniona Polityka Plików “Cookies” wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Plików “Cookies” zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

8.4. Niniejsza Polityka Plików “Cookies” jest dostępna pod adresem internetowym www.evidencebasedsupplementation.com

8.5. Polityka Plików „Cookies” wchodzi w życie z dniem 09.04.2023