Z wcześniej opublikowanych badań (1, 2) wiemy, że poziom NAD+, w naszym organizmie, z biegiem lat jest coraz niższy. Obniżenie stężenia NAD+ wynika z zaburzenia równowagi pomiędzy syntezą a zużyciem NAD+ (3) i  skorelowane jest z wieloma dolegliwościami, m. in. z tzw. zespołem metabolicznym: otyłością, cukrzycą, dyslipidemią i stłuszczeniem wątroby (4).

 

Czy suplementacja NMN może poprawić parametry metaboliczne krwi?


W lutym 2023 zostało opublikowane badanie (5), w którym oceniono bezpieczeństwo suplementacji NMN (mononukleotydu β-nikotynoamidowego) w dawce 2 g na dobę i fizjologiczne skutki podniesienia poziomu NAD w organizmie.


Badanie trwało 28 dni. Uczestniczyło w nim trzydzieści  kobiet i mężczyzn, z nadwagą lub otyłością, po 45 roku życia. Dwadzieścia osób zażywało NMN w dawce 2 g / dobę (2 x 1 g), a pozostałe 10 osób otrzymywało placebo.


W trakcie badań oceniano bezpieczeństwo stosowania NMN i mierzono stężenie NAD i jego metabolitów we krwi, masę ciała, skład ciała, wrażliwość na insulinę, ciśnienie krwi, stężenie lipidów we krwi oraz wydolność fizyczną i bioenergetykę mięśni.


Jakie uzyskano wyniki?


Terapia NMN przez 28 dni znacznie zwiększyła stężenie NAD i jego metabolitów we krwi oraz: obniżyła ciśnienie rozkurczowe krwi (różnica –7,01 mmHg), stężenie cholesterolu całkowitego (różnica –26,89 mg/dl) i frakcji cholesterolu LDL (różnica –18,73 mg/dl) i masę ciała (różnica –1,9 kg) bardziej niż placebo.


Badacze wyciągnęli wniosek, że suplementacja NMN u osób w średnim wieku i starszych, z nadwagą lub otyłością,  bezpiecznie zwiększa poziom krążącego NAD i znacznie zmniejsza:  cholesterol całkowity, LDL , masę ciała i rozkurczowe ciśnienie krwi.

Autor: Lidia Małczak

Źródła:

Leave a Reply